ഒത്തിരി ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിച്ച് കടന്നുപോയ ‘പള്ളിക്കൊരു മകൻ’!

വളരെ കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ ഇരുളടഞ്ഞുകിടന്ന അനേകം ജനമനസ്സുകളിലേക്ക് സ്നേഹത്തിന്റെയും നന്മയുടെയും പ്രകാശം ചൊരിഞ്ഞിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് യാത്രയായ ഫാദർ ബിജോ കരിക്കരപ്പള്ളിയെക്കുറിച്ച്‌ സുഹൃത്തുക്കൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കു വച്ച അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഒരു യാത്ര ഒരിക്കലെങ്കിലും സംസാരിക്കുകയോ പരിചയപ്പെടുകയോ ചെയ്തവർക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത വ്യക്തിത്വമാണ് ബിജോയുടേത്…. Posted by Sudhi CJ on Sunday, November 11, 2018   Too young to go! Fr 

Pope tells youth to ‘Break the mirror’ of narcissism, focus on others

On Monday Pope Francis told youth to steer clear of modern society’s narcissistic tendencies, which he referred to as a vain “illness.” He said they should instead concentrate on helping others and on developing a healthy ability to laugh at oneself. “This culture that we 

Jubilee celebration at SH Provincial house

Funeral of Fr. Thomas Kalamparambil

New Provincial Administration 2017-2020

Rev. Dr. Jose Kuriedath CMI – Provincial, Rev. Dr. Antony Kochalumkal CMI- Vicar Provincial, Evangelization & Pastoral Ministry, Rev. Fr. Mathew Kiriyanthan CMI- Councillor for Social Apostolate, Rev. Dr. Saju Madavanakadu CMI- Councillor for Education and Communication Media, Rev. Fr.Joby Vithayathil CMI – Councillor for 

Class Teacher Day
Art Turner, Hannah Mon, Wed, Fri
Science Morrisey, Anna Sat, Sun
Atletics Turner, Hannah Mon, Wed, Fri
Football Edison, Molley Tue, Wed, Fri
Music Smiley, Barney Tue, Wed, Thu
Art Turner, Hannah Mon, Wed, Fri