ഒത്തിരി ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിച്ച് കടന്നുപോയ ‘പള്ളിക്കൊരു മകൻ’!

വളരെ കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ ഇരുളടഞ്ഞുകിടന്ന അനേകം ജനമനസ്സുകളിലേക്ക് സ്നേഹത്തിന്റെയും നന്മയുടെയും പ്രകാശം ചൊരിഞ്ഞിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് യാത്രയായ ഫാദർ ബിജോ കരിക്കരപ്പള്ളിയെക്കുറിച്ച്‌ സുഹൃത്തുക്കൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കു വച്ച അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഒരു യാത്ര

ഒരിക്കലെങ്കിലും സംസാരിക്കുകയോ പരിചയപ്പെടുകയോ ചെയ്തവർക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത വ്യക്തിത്വമാണ് ബിജോയുടേത്….

Posted by Sudhi CJ on Sunday, November 11, 2018

 

Too young to go! Fr Bijo Karikarappally CMI, who was just ordained last year on 01/01/2017 is called to eternal life…

Posted by Jaison Mulerikkal on Sunday, November 11, 2018

വളരെ കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ ഇരുളടഞ്ഞുകിടന്ന അനേകം ജനമനസ്സുകളിലേക്ക് സ്നേഹത്തിന്റെയും നന്മയുടെയും പ്രകാശം ചൊരിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളിൽ…

Posted by Sunil Joseph Tharamannil on Tuesday, November 13, 2018

 

ആരായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ ? 5 മാസത്തെ പരിചയമെ ഉള്ളു ഞങ്ങൾക്ക് അച്ചനെ. പക്ഷെ പെട്ടന്ന് മരണപ്പെട്ടു എന്ന് കേട്ടപ്പൊ , അതിന്…

Posted by Vinu Sreedhar on Sunday, November 11, 2018

 

കുറച്ചു അത്യാവശ്യ വസ്തുക്കൾ നൽകണമെന്ന അപേക്ഷയുമായാണ് പ്രളയസമയത്തു ഫാദർ ബിജോ ( Pallikkoru Magan ) ആദ്യമായി …

Posted by Fazalu Rahman on Sunday, November 11, 2018

 

SH Province News INFO
Read our news updates and stories
SEE ALL
Contact Info
The Sacred Heart Province consisted of the territories under the jurisdiction of the Archdiocese of Ernakulam and the Diocese of Kothamangalam.
  • Rajagiri, Kalamassery
  • 0484 - 2911122
  • shprovince@hotmail.com